“ Jag vill öka kunskapen om genetiska risker som är kopplade till malignt melanom. ”

Veronica Höiom Forskare som tilldelats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Senaste nytt

alt=""

Årsberättelser 2022

Med stöd från allmänheten kunde våra två fonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, under 2022 dela ut 79 miljoner kronor till patientnära cancerforskning.

Vi ger

Oss Inte

Professor Anna Martling

berättar om vikten att forska inom cancer

Patientnära

cancerforskning

För förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Forskning vi stödjer