“ Jag intresserar mig för hur läkemedelsbehandling vid lungcancer kan göras så effektiv som möjligt ”

Lukas Orre Forskare som tilldelats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Senaste nytt

Vi ger

Oss Inte

Professor Anna Martling

berättar om vikten att forska inom cancer

Patientnära

cancerforskning

För tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling

Forskning vi stödjer