“ Målet är att varje kvinna med äggstockscancer ska få den mest optimala behandlingen för just sin sjukdom. ”

Sahar Salehi Forskare som tilldelats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Senaste nytt

Årsberättelser 2023

Med stöd från allmänheten kunde Radiumhemmets Forskningsfonder under 2023 dela ut 80 miljoner till klinisk patientnära cancerforskning. I våra två fonders årsberättelser kan du läsa om året som gått.

VI GER

OSS INTE

Professor Anna Martling

berättar om vikten att forska inom cancer

Patientnära

cancerforskning

För förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Forskning vi stödjer