“ Vårt mål är att färre bröstcancerpatienter ska drabbas av sena återfall och att fler överlever. ”

Linda Lindström Forskare som tilldelats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Senaste nytt

Till minne av Lennart Levi 

Lennart Levi har avlidit i en ålder av 93 år och det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på hans betydelse för skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter. Skriften är resultatet av Lennarts initiativ och starka engagemang att tillgodose behovet av lättillgänglig information för män som blir diagnostiserade med prostatacancer och deras närstående.

VI GER

OSS INTE

Professor Anna Martling

berättar om vikten att forska inom cancer

Patientnära

cancerforskning

För förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Forskning vi stödjer