“ Fler tidiga fall av bröstcancer kan upptäckas med hjälp av vår AI-metod. ”

Fredrik Strand Forskare som tilldelats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Senaste nytt

Huvudmannamöte 2024

Vår kungliga stiftelses huvudmannamöte har ägt rum med val av styrelse för kommande femårsperiod samt besök av sjukvårdsministern.

Årsmöte 2024

Mats Anderson, justitieråd, och Jan Lindman, överintendent, är nyvalda styrelseledamöter i Cancerföreningen i Stockholm*.

VI GER

OSS INTE

Professor Anna Martling

berättar om vikten att forska inom cancer

Patientnära

cancerforskning

För förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Forskning vi stödjer