Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning och syn på sin integritet. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur informationen om dig får användas, vill vi vara tydliga med vilken information vi samlar in.

Dina personuppgifter behandlas av Cancerföreningen i Stockholm, organisationsnummer 815200-2583, nedan kallat ”Cancerföreningen”, och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, organisationsnummer 802005-0947, nedan kallat ”Jubileumsfonden”. Organisationerna kallas tillsammans för ”Fonderna” eller ”vi” i nedanstående sammanfattning av vår integritetspolicy för givare. I slutet av sammanfattningen hittar du en länk till vår fullständiga integritetspolicy.

Fonderna behandlar dina personuppgifter för att

 • möjliggöra god service, som att hantera givarfrågor, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information
 • fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som gåvogivare, till exempel skicka inbetalningskort, tackbrev och gåvobrev
 • lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt sms/mms
 • administrera system och ta fram statistik om givarbeteende
 • förhindra bedrägerier och hantera risker
 • följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som du är aktiv givare. Uppgifterna tas bort om du väljer att radera dina personuppgifter eller när du inte längre är aktiv givare, med undantag för om det finns rättsliga skäl för Fonderna att behålla informationen.

Du har rätt att

 • begära ett utdrag över vilka personuppgifter vi har om dig
 • begära att vi raderar dina personuppgifter
 • begära att vi rättar felaktiga personuppgifter
 • begära en begränsning av hur vi använder dina personuppgifter
 • invända mot hur vi använder dina personuppgifter
 • få ut alla personuppgifter vi har om dig i ett format som är möjligt att överföra till en annan aktör
 • när som helst återkalla ditt godkännande av att vi behandlar dina personuppgifter
 • klaga över hur vi hanterar dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten.

Har du frågor angående dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@rahfo.se.

Meddelanden om uppdateringar av vår integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att ändras. Uppdateringar av vår integritetspolicy är gjorda enligt följande:

 • När vi avslutar autogiro ligger vissa personuppgifter kvar i våra register i 3 år medan kontonumret tas bort direkt. Detta är klargjort i version 4. (Uppdaterat 2023-06-14)
 • I tidigare versioner var inte kontonummer upptaget som en personuppgift som vi behandlar. Detta är tillagt i version 3. (Uppdaterat 2019-03-11.)
 • I version 1 var IP-nummer upptaget som en personuppgift som vi behandlade. Detta är borttaget i version 2 eftersom vi inte längre samlar in IP-nummer. (Uppdaterat 2018-05-25.)