Fonderna & Radiumhemmet

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustav V:s Jubileumsfond spelade en betydande roll för tillkomsten och utvecklingen av Sveriges första och största cancerklinik.

Historien om Radiumhemmet börjar 1910 med öppnandet av ett röntgeninstitut för behandling av cancersjuka.

Institutet startades av kirurgprofessorn John Berg och den blivande professorn Gösta Forsell. För att bekosta verksamheten genomförde de en insamling samt bildade Cancerföreningen i Stockholm i syfte att sköta insamlingen och förvaltningen av de insamlade pengarna.

Röntgeninstitutet låg inledningsvis i närheten av Serafimerlasarettet på Kungsholmen i Stockholm. Här fanns 16 vårdplatser och en poliklinik där cancersjuka erbjöds de nya behandlingsmetoderna vid tumörsjukdomar, i form av röntgen- och radiumbehandling. Dessförinnan hade kirurgi varit den enda behandlingsformen.

Kliniken fick namnet Radiumhemmet med tanken att skapa en så hemlik miljö som möjligt för patienterna som till en början rekryterades från hela landet. Även ordet radium är betydelsebärande och kommer från det latinska ordet stråle, vilket Marie Curie valde som namn på grundämnet när hon renframställde det i slutet av 1800-talet.

Verksamheten växte och 1916 flyttade kliniken till Fjällgatan på Södermalm. Där utvecklades Radiumhemmet till en internationellt välkänd institution som dominerade strålbehandlingen i Norden, och dit en strid ström av såväl svenska som utländska läkare kom på studiebesök.

Behovet av kvalificerad cancervård ökade och en jubileumsinsamling till Konung Gustaf V:s 70-årsdag resulterade i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Cancerföreningen och Jubileumsfonden byggde gemensamt ett nytt hus för Radiumhemmet på nya sjukhusområdet i Solna. Konung Gustaf V invigde det nya Radiumhemmet 1938 och en effektiv organisation av den radioterapeutiska vården skapades för bekämpning av cancer.

Fonderna fortsatte sedan att driva Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset fram till 1941, då de slöt ett avtal med staten som åtog sig att sköta verksamheten enligt befintliga riktlinjer.  

Som övriga radioterapeutiska kliniker i Sverige utvecklades Radiumhemmet på 1970-talet till en onkologisk klinik med ansvar för all icke-kirurgisk cancerterapi i regionen. När Karolinska sjukhuset kommunaliserades 1982 tog Stockholms läns landsting (senare Region Stockholm) över driften av Radiumhemmet, och därmed även avtalet från 1941.

I dag, sedan 2018, är Radiumhemmets cancervård integrerad under begreppet Tema Cancer i Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Jubileumsbok – Radiumhemmet 100 år

Jubileumsboken gavs ut i samband med Cancerföreningens och Radiumhemmets hundraårsjubileum 2010.

”Här skildras historien om Radiumhemmet och om forskningsfonderna, utan vars hjälp det aldrig blivit något Radiumhem.”

Boken, som sammanställts av Evi Gustavson-Kadaka och Tomas Jansson, beskriver Radiumhemmets tillkomst och verksamhetens utveckling fram till den internationellt erkända institution som den kom att bli.

Här skildras historien om Radiumhemmet och om forskningsfonderna, utan vars hjälp det aldrig blivit något Radiumhem.

I boken blandas historik med medicinhistoriska essäer skrivna av onkologer och specialister.

Du kan beställa boken via INFO@RAHFO.SE. Priset är 100 kronor, plus porto, och pengarna går till den kliniska patientnära cancerforskning som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer.