Forskningsnämnd

Forskningsnämnden granskar och bedömer anslagsärenden gemensamt med Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds forskningsnämnd.

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, professor och överläkare, onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ordförande för nämnden

V. Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge

Ledamöter

Mattias Belting, professor, onkologi, Lunds universitet

Joachim Gullbo, professor, klinisk farmalogi, Uppsala universitet

Lars Holmberg, professor, cancerepidemiologi, Uppsala universitet

Mef Nilbert, professor, onkologi, Lunds universitet

Karin Sundfelt, professor, obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet

Ingela Turesson, professor, medicinsk radiobiologi, Uppsala universitet

Jan Zedenius, professor, endokrin kirurgi, Karolinska Institutet

Pernilla Wikström, professor, tumörbiologi, Umeå universitet

Fredrik Wärnberg, professor, kirurgi, Göteborgs universitet