Radiumhemmets Forskningsfonders tidning

I vår årliga tidning Cancerforskning räddar liv kan du ta del av några av de forskningsprojekt som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer

Den cancerforskning som vi finansierar drivs framåt av målmedvetna och nyfikna forskare. Gemensamt för dem alla är att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att de vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kommer cancerpatienter till nytta – så kallad klinisk patientnära cancerforskning.

I Cancerforskning räddar liv kan du läsa om forskningen som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer, möta forskarna bakom projekten och ta del av berättelser från tidigare cancerpatienter.

Cancerforskning räddar liv 2021

Ur innehållet: Vi räddar många fler som får malignt melanom, Forskning om urinblåsecancer från molekyl till patient, När risken för cancer går i arv, Jämlik cancervård handlar om mer än kön och ålder.

Cancerforskning räddar liv 2020

Ur innehållet: Så ska vi slå ut de sista cancercellerna, Artificiell intelligens ska bidra till säkrare diagnoser av prostatacancer, Ett liv med alla möjligheter även efter cancern, Siktar på nollvision vad gäller återfall i bröstcancer.

Cancerforskning räddar liv 2019

Ur innehållet: Vi fortsätter tills den sista cancercellen slagits ut, Izabela kunde fullfölja graviditeten tack vare forskningen, Merparten kan behandlas framgångsrikt, Läkemedel mot spridd prostatacancer, Patientnyttan – den stora drivkraften.

Cancerforskning räddar liv 2018

Ur innehållet: Nästan alla testikelcancerpatienter blir friska, Riktad behandling mot merkelcellskarcinom, Nya prediktiva metoder mot hudcancer, Måste se människan bakom sjukdomen, Lyft till forskningen kring livmodersarkom, Sarkom – ovanlig sjukdom som drabbar unga.

Cancerforskning räddar liv 2017

Ur innehållet: Varje ny pusselbit mot cancer spelar roll, Snabb behandlingsutveckling mot melanom, Nya terapier mot malignt melanom, Vill öka möjligheten att få barn efter cancerterapi, En nollvision för barncancer.

Cancerforskning räddar liv 2016

Ur innehållet: Värktablett mot cancer som kan rädda liv, Återfallsmarkör för varje patient, Hitta mekanism som orsakar lungcancer, Individanpassad bröstcancerbehandling, Bättre bot med stamcellstransplantationer.

Cancerforskning räddar liv 2015

Ur innehållet: Förebygga sjukligheten i barnleukemi, DNA-forskning som bryter ny mark, Vill öka överlevnaden i äggstockscancer, Immunterapi med hjälp av mördarceller.

Cancerforskning räddar liv 2014

Ur innehållet: Vi vill bidra till en mer jämlik vård, Bindvävsstamcellen – kroppens
egen vågmästare
, Från intressant molekyl till
lovande läkemedelskandidat
, Vi vill bidra till en mer skräddarsydd behandling, Exosomer – kroppens egna budbärare.

Cancerforskning räddar liv 2013

Ur innehållet: Bukspottkörtelcancer är en av
de svåraste cancerformerna
, Bröstcancer – sjukdom med många ansikten, Fler behandlingsalternativ mot
spridd äggstockscancer
, Livsförbättrande strålterapi, Nytt hopp för patienter som drabbas av GvH.

Cancerforskning räddar liv 2012

Ur innehållet: Sarkomforskning på största allvar, Forskningen ger sjukvården nya möjligheter, Vården måste ha fokus även på livet efteråt, Effektiv behandling av spridd bröstcancer.