Skrifter & stöd

Här hittar du som är cancerberörd skrifter om cancer och möjliga vägar till stöd. Du kan även ställa en fråga direkt till Cancerrådgivningen.

Skrifter om cancer

Här kan du bl.a. beställa den kostnadsfria skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter och läsa artiklar om forskning vi stödjer i vår tidning.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningens legitimerade sjuksköterskor finns till för dig som behöver stöd, känner oro eller har frågor om cancer.

Patient- och stödföreningar

Via en förening kan du bland annat få information, stöd och kontakt med andra cancerberörda. Både personer som har eller har haft cancer eller är närstående.