Skrifter & stöd

De här sidorna är till för dig som söker stöd eller mer information om cancer.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningens legitimerade sjuksköterskor finns till för dig som behöver stöd, känner oro eller har frågor om cancer.

Skrifter om cancer

Här kan du bl.a. beställa den kostnadsfria skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter och läsa vår tidning.

Patient- och stödföreningar

Via en förening kan du bland annat få information, stöd och kontakt med andra som har eller har haft cancer eller är närstående.