I skuggan av sommaren

En roman av Peter Strang, onkolog, överläkare och professor i palliativ medicin

Vad händer i en människa när man får ett cancerbesked, vem vänder man sig till och hur ska man egentligen leva livet? I skuggan av sommaren är en tankeväckande roman om det svåra i att få ett sjukdomsbesked. Det är också en berättelse om livsglädje och livslängtan, om kärlek och manlig vänskap.

Peter Strang är onkolog, överläkare och professor i palliativ medicin, vid Karolinska Institutet. Han har tidigare gett ut ett flertal läroböcker för läkare, sjuksköterskor och annan personal, framför allt inom palliativ vård och smärta. Han har också skrivit populärvetenskapliga böcker och existentiella tankeböcker.

I skuggan av sommaren är Peter Strangs debut som romanförfattare. Jakob, 34 år, drabbas av cancer och måste göra flera livsval. Boken handlar framför allt om gemenskapens och relationernas betydelse.

–  Jag ville i romanens form fånga vårt eviga behov av gemenskap och vänskap, i situationer där det ofattbara händer, där inget längre är självklart. Men också gestalta hur svårigheter kan hjälpa oss att upptäcka det vi har, och vad vi vill prioritera.