Årsmötesprotokoll

Här hittar du protokoll från Cancerföreningen i Stockholms årsmöten.

Årsmöte 2022

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum den 19 maj 2022 i Lecture Hall på CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 2 september 2021 i ett digitalt möte via Microsoft Teams.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2021

Det hölls även en extra föreningsstämma den 24 november 2021 med anledning av stadgeändring.
Protokoll extra föreningsstämma 2021

Årsmöte 2020

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 10 september 2020 i ett digitalt möte via Microsoft Teams.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 27 maj 2019 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 28  maj 2018 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 29  maj 2017 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum torsdagen den 26  maj 2016 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum tisdagen den 26  maj 2015 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2015