Denniz Pops Minnesfond

Till minne av Dag Volle (Denniz Pop)

Denniz Pops Minnesfond utgörs av de pengar som samlades in i samband med Dag Volles bortgång i augusti 1998 samt därefter insamlade pengar.

Fonden förvaltas av en av Radiumhemmets Forskningsfonder, Cancerföreningen i Stockholm, som årligen delar ut 5 % av fondens kapital samt årets avkastning.

Fondmedel beviljas för

  • resor i studiesyfte för vårdpersonal på Radiumhemmet
  • förbättring av patienternas vårdmiljö på Radiumhemmet.

Studieresa

Vårdpersonal som söker medel för studieresa registrerar sin ansökan i vårt ansökningssystem.

Ansök senast den 1 mars, 1 juni, 5 september respektive 1 december.

Ansökningssystemet är tillgängligt för registrering tre månader före sista ansökningsdatum. Systemet är öppet för registrering fram till klockan 24.00 ovanstående datum.

Sök medel för studieresa

Patienters vårdmiljö

Ansökan om bidrag ur Denniz Pops Minnesfond för förbättring av patienters vårdmiljö skickas till Cancerföreningen i Stockholm, Box 25, 171 11 Solna.

Vid frågor mejla info@rahfo.se eller ring 08-545 425 50.