Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond utgör, tillsammans med Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmets Forskningsfonder

Jubileumsfonden bildades 1928 genom en insamling till Konung Gustaf V:s 70-årsdag.

När Konungen fick vetskap om den planerade insamlingen bestämde han att pengarna skulle användas till att bekämpa cancer. Initiativet skapade stort engagemang och det sammanlagda bidraget blev över 5 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar mer än 120 miljoner.

I syfte att förvalta de pengar som samlats in bildades Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Det beslutades att en del av pengarna skulle gå till forskning om cancersjukdomarna och deras behandling samt till inköp av radium. Den andra delen av pengarna skulle användas till att bygga fyra regionala cancerkliniker – Radiumhemmet i Stockholm samt Jubileumsklinikerna i Lund, Göteborg och Umeå.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf utser enligt Jubileumsfondens stadgar ordföranden i styrelsen samt 25 huvudmän för fem år i sänder.