Information & råd om HFS

I denna folder finns information om hur man kan förebygga hand- och fotsyndrom (HFS) samt råd om hur man lindra och behandla symtom.

Cytostatikabehandlingar kan ibland ge biverkningar i form av hand- och fotsyndrom (HFS). Oftast påverkas huden på handflator och fotsulor, behandlingen kan även orsaka nagelbesvär. Sämre sårläkning samt svårigheter att klara vardagliga aktiviteter, som att knäppa knappar och att hålla i saker, är andra vanliga bieffekter.

Förebyggande åtgärder kan minska svårighetsgraden av symtomen. Detta handlar främst om att minska friktion, tryck och värmeexponering till händer och fötter efter behandling.

Informationsfoldern riktar sig främst till patienter och har tagits fram på initiativ av Lena Honkanen, medicinsk fotvårdare, med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Om Lena Honkanen

Lena Honkanen är medicinsk fotvårdare. Hon startade sin verksamhet 2004 i en lokal på Karolinska Universitetssjukhuset och har samarbetat med Radiumhemmet. Idag driver hon kliniken Medicinsk fotvård GKS i Solna och har remissavtal med Region Stockholm för att utföra fotsjukvård.