Reseanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning.

Anslag kan beviljas för

  • aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser under förutsättning att abstract är inskickat
  • deltagande i kurser, till exempel ESTRO, ESMO, ESH och FEBS Immunology
  • ordförandeskap vid session/workshop eller inbjuden som föreläsare
  • virtuella konferenser under förutsättning att abstract är inskickat.

Sökanden ska företrädesvis ha sin arbetsplats i anslutning till Region Stockholm och/eller Karolinska Institutet.

Beslut om reseanslag fattas av en särskilt utsedd resenämnd.

Ansökan

Reseanslag beviljas vid fyra tillfällen per år. Den resa som ansökan avser ska påbörjas tidigast sju dagar efter ansökningstidens utgång. Sista dag att söka i respektive omgång är den:

  • 1 mars
  • 1 juni
  • 5 september
  • 1 december. 

Registrering kan ske till och med klockan 23.59 ovanstående datum.

OBS! När din ansökan har registrerats i systemet ska ansökan signeras och mejlas till ansokan@rahfo.se.

Om du beviljas reseanslag ska den ekonomiska redovisningen skickas till oss inom en månad efter avslutad resa.

Här hittar du de fullständiga anvisningarna för reseanslag

Sök reseanslag