Reseanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning.

Anslag kan beviljas för

  • aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser under förutsättning att abstract är inskickat
  • deltagande i kurser, till exempel ESTRO, ESMO, ESH och FEBS Immunology
  • ordförandeskap vid session/workshop eller inbjuden som föreläsare
  • virtuella konferenser under förutsättning att abstract är inskickat.

Sökanden ska företrädesvis ha sin arbetsplats i anslutning till Region Stockholm och/eller Karolinska Institutet.

Beslut om reseanslag fattas av en särskilt utsedd resenämnd.

Ansökan

Ansökningssystemet är öppet under fyra perioder per år och sista ansökningsdag är den 1 mars, 1 juni, 5 september respektive 1 december. Registrering kan ske fram till klockan 23.59 ovanstående datum.

OBS! När din ansökan har registrerats i systemet ska ansökan signeras och mejlas till ansokan@rahfo.se.

Om du beviljas reseanslag ska den ekonomiska redovisningen skickas till oss inom en månad efter avslutad resa.

Här hittar du de fullständiga anvisningarna för reseanslag

Sök reseanslag