Skrifter & böcker om cancer

Här tipsar vi om skrifter och böcker med anknytning till cancer. De skrifter vi själva står bakom kan laddas ner eller beställas hem kostnadsfritt.

Radiumhemmets Forskningsfonders tidning

Varje år ger vi ut tidningen Cancerforskning räddar liv. I tidningen kan du ta del av nya framsteg inom cancerforskningen genom intervjuer med några av de forskare som vi stödjer.

Till alla nummer av tidningen

 

Prostatacancer – råd, rön, möjligheter

En broschyr skriven av professorerna Sten Nilsson och Lennart Levi. Upplaga utkommen 2020.

Läs mer om broschyren
Beställ broschyren

 

Bröstcancer

I Sverige idag lever drygt 90 000 kvinnor som har fått diagnosen bröstcancer. I boken Bröstcancer, skriven av några av landets främsta forskare, lär du dig mer om medicinsk forskning kopplad till bröstcancer.

Läs mer om Bröstcancer

 

Melanom

Melanom är en av de cancerformer som ökar mest i Sverige. I boken Melanom ger forskare svar på hur man kan förebygga sjukdomen, vem som löper störst risk att drabbas och var man ska vända sig om man är orolig för en hudförändring.

Läs mer om Melanom

 

Hand- och fotsyndrom

Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har sammanställt ett informationsblad om hand- och fotsyndrom (HFS), som är en vanlig biverkning vid cytostatikabehandling.

Läs mer & ladda ner informationsbladet

 

Livsglädjen och det djupa allvaret

Cancerläkaren Peter Strang förmedlar här sina unika erfarenheter från möten med svårt sjuka patienter. Han reflekterar över vad som är viktigt i livet och diskuterar frågor som existentiell kris och ångest, depression, kärlek och relationer, tid och sammanhang, livskvalitet och existentiellt välbefinnande.

Läs mer om Livsglädjen och det djupa allvaret

 

I skuggan av sommaren

Peter Strang, onkolog, överläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, debuterar med I skuggan av sommaren som romanförfattare. En existentiell roman där Jakob, 34 år, drabbas av cancer och ställs inför flera livsval. Boken handlar framför allt om gemenskapens och relationernas betydelse.

Läs mer om I skuggan av sommaren