Årsmöte 2023

Cancerföreningen i Stockholms ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum den 23 maj 2023.

Till föreningens årsmötesprotokoll