Kansli

Vårt kansli är en liten och kostnadseffektiv organisation som finns nära forskningen på Karolinska Institutet.

Vår växeltelefon är öppen måndag till fredag klockan 9–16.

Du träffar oss säkrast mellan klockan 10 och 15. Skulle vi dock inte vara på plats finns en brevlåda i anslutning till vår entré där det går bra att överlämna dokument.

KONTAKTA OSS

Telefon (växel): 08-545 425 50
E-post: info@rahfo.se
Post: Radiumhemmets Forskningsfonder, Box 25, 171 11 Solna
Besök: Visionsgatan 56 A, CancerCentrum Karolinska (CCK), Solna

Karin Friman
Generalsekreterare

Telefon 08-545 425 53
karin.friman@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef

Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Mariann Eklund
Handläggare
Ekonomi, personal och anslag

Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Sinta Cronquist
Kommunikationsansvarig

Telefon 08-545 425 56
sinta.cronquist@rahfo.se