Kansli

Kansliet ansvarar för Radiumhemmets Forskningsfonders löpande verksamhet

Kansliet handlägger bland annat de forskningsanslag som fonderna, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, delar ut.

Vi ansvarar även för den ekonomiska redovisningen, administrerar personal i de forskningsprojekt som fonderna finansierar samt hanterar de minnesgåvor, donationer och testamenten som fonderna tar emot.

Kontakta oss

Telefon: 08-545 425 50
E-post: info@rahfo.se

Postadress: Radiumhemmets Forskningsfonder, Box 25, 171 11 Solna
Besöksadress: Visionsgatan 56A, Cancercentrum Karolinska (CCK), Solna

Karin Friman
Generalsekreterare

Telefon 08-545 425 53
karin.friman@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef

Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Mariann Eklund
Handläggare
Ekonomi, personal och anslag

Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Sinta Cronquist
Kommunikationsansvarig

Telefon 08-545 425 56
sinta.cronquist@rahfo.se