Prostatacancer – råd, rön, möjligheter

En skrift av Sten Nilsson, professor i onkologi, och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år upptäcks prostatacancer hos fler än 10 000 män i Sverige och sjukdomen utgör en dryg tredjedel av all cancer hos män.

I broschyren Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.

Prostatacancer – råd, rön, möjligheter är gratis.

Beställ broschyren

Du kan även ta del av två föreläsningar med Sten Nilsson och Lennart Levi:

Författarna

Sten Nilsson

Är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han är specialist i onkologi och nukleärmedicin och har varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening, Svensk Uro-Onkologisk Förening samt Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Lennart Levi

Är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har grundat och lett institutets avdelning för stressforskning och Statens institut för psykosocial medicin. Han är också rådgivare till FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) och Europeiska kommissionen.