Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter

En saklig, aktuell och inkännande skrift om prostatacancer.

I skriften hittar du information om prostatacancerns uppkomst, diagnos, förlopp, behandlingsalternativ samt tillvaron efter diagnos och vald terapi.

Avsnittet om behandlingsalternativ presenterar fördelar och nackdelar, ur ett strikt medicinskt perspektiv och sett till livskvalitet. I skriften finner du även råd om hur tillvaron kan hanteras i olika skeden av sjukdomsförloppet.

Skriften är framtagen med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder och har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras närstående, men också viss vårdpersonal och allmänhet.

Beställ skriften utan kostnad

Om författarna

Sten Nilsson

Sten Nilsson är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han är specialist i onkologi och nukleärmedicin och har varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening, Svensk Uro-Onkologisk Förening samt Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Lennart Levi

Lennart Levi var professor vid Karolinska Institutet. Han grundade och ledde institutets avdelning för stressforskning och Statens institut för psykosocial medicin. Han var också rådgivare till FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) och Europeiska kommissionen. Lennart Levis arbete med 2024 års upplaga av skriften blev hans sista, då han kort efter avled vid en ålder av 93 år.

Via länkarna här nedanför kan du också ta del av två föreläsningar med Sten Nilsson och Lennart Levi.