Prostatacancer – råd, rön, möjligheter

En skrift av Sten Nilsson, professor emeritus i onkologi, och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

I skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter finns information om uppkomst, diagnos, förlopp och behandlingsalternativ med fördelar och nackdelar (ur såväl strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt).

Här behandlas även möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnos, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet.

Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras närstående, men också viss vårdpersonal och allmänhet.

Beställ skriften utan kostnad

OM Författarna

Sten Nilsson

Är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han är specialist i onkologi och nukleärmedicin och har varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening, Svensk Uro-Onkologisk Förening samt Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Lennart Levi

Är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har grundat och lett institutets avdelning för stressforskning och Statens institut för psykosocial medicin. Han är också rådgivare till FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) och Europeiska kommissionen.

Via länkarna här nedanför kan du också ta del av två föreläsningar med Sten Nilsson och Lennart Levi.