Cancerföreningen i Stockholm

Cancerföreningen i Stockholm utgör, tillsammans med Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, Radiumhemmets Forskningsfonder.

Cancerföreningen bildades 1910 och är Sveriges äldsta fond med inriktning på cancerforskning.

Föreningens historia börjar med kirurgprofessorn John Berg. Han insåg tidigt betydelsen av strålterapi vid behandling av cancer och startade tillsammans med dåvarande docenten, sedermera professorn, Gösta Forssell ett röntgeninstitut. För att bekosta verksamheten tog Berg och Forssell initiativ till en penninginsamling och bildade 1910 Cancerföreningen i Stockholm, i syfte att sköta insamlingen och förvaltningen av de insamlade pengarna.

Röntgeninstitutets första patienter fick sin behandling i ett källarrum under Serafimerlasarettet men verksamheten flyttades så småningom till ett litet privat sjukhus i en våning på Scheelegatan i Stockholm. För att ge patienterna trygghet och hemkänsla fick sjukhuset namnet Radiumhemmet. Verksamheten växte och flyttade 1916 till nya större lokaler på Fjällgatan på Södermalm och 1938 till det då nybyggda Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset i Solna.

Fram till 1941 var en av Cancerföreningens främsta uppgifter att svara för verksamheten vid Radiumhemmet. Därefter överlämnades Radiumhemmet till staten och Cancerföreningen kunde lägga sitt fokus på den tidigare parallella uppgiften, att bekämpa cancer genom stöd till cancerforskning.

Idag har föreningen omkring 290 medlemmar varav majoriteten är läkare och forskare. Medlemskap erhålls genom inval.