Huvudmannamöte 2022

Huvudmannamötet i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond ägde rum den 31 maj klockan 17 på Kungliga Slottet.