Huvudmannamöte 2023

Huvudmannamötet i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond hölls den 30 maj 2023 på Kungl. Slottet i Stockholm.