Huvudmannamöte 2022

Huvudmannamöte i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond hålls den 31 maj klockan 17 på Kungliga Slottet.

Kallelse samt övriga möteshandlingar skickas till stiftelsens huvudmän två veckor innan mötet.