Huvudmannamöte 2022

Huvudmannamötet i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond hölls den 31 maj 2022 på Kungliga Slottet.