Forskning pågår

Möt några av de 197 forskare vi stödjer

Här möter du några av de forskare som bedriver cancerforskning med stöd från oss. Gemensamt för dem alla är att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att de vill nå resultat som inom en nära framtid kommer cancerpatienter till nytta.