För forskare

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskare och forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen

Forskningsanslag

Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder. Ansökningarna behandlas sedan av Cancerföreningen i Stockholms vetenskapliga nämnd samt Konung Gustaf Vs Jubileumsfonds forskningsnämnd under ett gemensamt sammanträde. Beslut fattas av styrelsen i respektive fond efter förslag från nämnderna.

Ansökningssystemet öppnar i slutet av juni och sista ansökningsdatum är den 1 september.

Läs mer om forskningsanslag
Sök forskningsanslag

Reseanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning.

Ansökningssystemet är öppet under fyra perioder per år och sista ansökningsdag är den 1 mars, 1 juni, 5 september respektive 1 december.

Läs mer om reseanslag
Sök reseanslag