För forskare

Här hittar du information om vilka anslag som går att ansöka om pengar för hos Radiumhemmets Forskningsfonder

Forskningsanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskare och forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.

Ansökningssystemet öppnar i slutet av juni och sista ansökningsdag är den 1 september.

Läs mer om forskningsanslag
Sök forskningsanslag

Reseanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning.

Ansökningssystemet är öppet under fyra perioder per år och sista ansökningsdag är den 1 mars, 1 juni, 5 september respektive 1 december.

Läs mer om reseanslag
Sök reseanslag