Styrelse

H.M. Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna ordföranden för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Val av övriga ledamöter och suppleanter sker av stiftelsens huvudmannamöte respektive Cancerföreningen i Stockholm. Nuvarande styrelse är vald till den 30 juni 2024.

Styrelseordförande

Cecilia Schelin Seidegård, t landshövding

 • Landshövding, Gotlands län resp. Kalmar län
 • Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset
 • Disputerat i biokemi och arbetat inom läkemedelsindustrin, fr.a. Astra Zeneca
 • Ordförande i Samhall AB samt ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Utsedd av H.M. Konungen till ordförande 2014

Styrelseledamöter

Johanna Adami, rektor

 • Rektor vid Sophiahemmet Högskola
 • Professor i medicinsk vetenskap
 • Läkare och cancerepidemiolog
 • Styrelseordförande för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus
 • Invald 2022

Simon Ekman, professor

 • Professor i onkologi vid Karolinska Institutet
 • Överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Invald 2022

Daniel Forslund, utvecklingsansvarig

 • Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och life science på Vårdföretagarna
 • Styrelseledamot Högskolan i Skövde
 • Tidigare innovationslandstingsråd i Region Stockholm
 • Tidigare kansliråd i Socialdepartementet
 • Invald 2022

Olle Stenman, justitieråd

 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Regeringsråd i Regeringsrätten
 • Utsedd av styrelsen för Cancerföreningen i Stockholm

Styrelsesuppleanter

Katarina Le Blanc, professor

 • Professor, transplantations- och stamcellsforskning, Karolinska Institutet
 • Invald 2014

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent

 • Professor i cancergenetik och ärftlig cancer, Karolinska Institutet
 • Överläkare i klinisk genetik och onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ordförande för Nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn)
 • Processledare för Ärftlig cancer, Regionalt Cancer Centrum (RCC)
 • Utsedd av styrelsen för Cancerföreningen i Stockholm

Kerstin Tham, rektor

 • Rektor vid Malmö universitet
 • Professor i arbetsterapi
 • Tidigare prorektor vid Karolinska Institutet
 • Invald 2022

Stiftelsens sekreterare

Håkan Mellstedt, professor

 • Professor i onkologisk bioterapi på Karolinska Institutet
 • Sekreterare i Jubileumsfonden sedan 1994

Stiftelsens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. från SEB
 • Flertal uppdrag som skattmästare bl.a. Cancercentrum Karolinska
 • Adjungerad styrelseledamot
 • Utsågs till skattmästare 2014