Styrelse

Här hittar du information om vilka som ingår i styrelsen för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Enligt stadgarna utser H.M. Konung Carl XVI Gustaf ordföranden i styrelsen för fem år i sänder. Nuvarande styrelse är vald fram till den 30 juni 2024.

Styrelseordförande

Cecilia Schelin Seidegård, t landshövding
 • Landshövding, Kalmar län
 • Landshövding, Gotlands län
 • Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, 2004–2007
 • VD för Huddinge Universitetssjukhus AB, 2003–2004
 • Disputerat i biokemi och arbetat inom läkemedelsindustrin, framför allt inom Astra-koncernen
 • Har flera styrelseuppdrag, bl.a. Ingenjörsvetenskapsakademien och Göteborgs universitet
 • Utsågs av H.M. Konungen till ordförande i Jubileumsfonden fr.o.m. 1 juli 2014

Styrelseledamöter

Johanna Adami, rektor
 • Rektor vid Sophiahemmet Högskola
 • Professor i medicinsk vetenskap
 • Läkare och cancerepidemiolog
 • Invald 2022
Simon Ekman, professor
 • Professor i onkologi vid Karolinska Institutet
 • Överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Invald 2022
Daniel Forslund, utvecklingsansvarig
 • Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och life science på Vårdföretagarna
 • Invald 2022
Olle Stenman, justitieråd
 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Regeringsråd i Regeringsrätten
 • Utsedd av styrelsen för Cancerföreningen i Stockholm

Styrelsesuppleanter

Katharina Le Blanc, professor
 • Professor, transplantations- och stamcellsforskning, Karolinska Institutet
 • Invald 2014
Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent
 • Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi
 • ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning
 • Utsedd av styrelsen för Cancerföreningen i Stockholm
Kerstin Tham, rektor
 • Rektor vid Malmö universitet
 • Professor i arbetsterapi
 • Tidigare prorektor vid Karolinska Institutet
 • Invald 2022

Stiftelsens sekreterare

Håkan Mellstedt, professor
 • Professor i onkologisk bioterapi på Karolinska Institutet
 • Sekreterare i Jubileumsfonden sedan 1994

Stiftelsens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör
 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. från SEB
 • Flertal uppdrag som skattmästare bl.a. Cancercentrum Karolinska
 • Adjungerad styrelseledamot
 • Utsågs till skattmästare 2014