Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor med drygt 8000 nya fall år 2014. Det är 30 procent av all kvinnlig cancer.

MMX%20Petriskålar_2_beskurenFler botas idag tack vare att tumörerna upptäcks då de är små och att tilläggsbehandlingarna efter operation har blivit mer effektiva. Också män kan få bröstcancer. Det upptäcks ca 40 nya fall per år i Sverige.

Merparten kan behandlas framgångsrikt
Varje år nyinsjuknar omkring 1 500  patienter i Sverige i spridd bröstcancer. Förr fanns det inte mycket att göra åt sjukdomen med de senaste årens forkningsframsteg har inneburit något av en revolution inom behandlingsområdet.

Föreläsningar om bröstcancer
”Hur ska vi förhindra och bota bröstcancer?” Professor Jonas Berghs föreläsning den 12 oktober 2015 var en del i Radiumhemmet Forskningsfonders föreläsningsserie.

”Doktorn som blev patient på sin egen mottagning” Cancerläkare och forskare Svetlana Bajalica Lagercrantz föreläser för Radiumhemmets Forskningsfonder den 12 oktober 2015 om hur det var när hon själv fick cancer

Måste se människan bakom sjukdomen
Ett viktigt spår inom cancerforskning är att se människan bakom sjukdomen. Mina studier syftar till att lyfta fram patienternas perspektiv, säger Yvonne Brandberg, forskare och psykolog vid Karolinska Institutet.

Hindra utvecklingen av bröstcancer
– Att kunna hjälpa kvinnor med att leva ett friskt liv och bidra till att de kan få de barn de vill ha, driver mig i min forskning, säger Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

Måste bli bättre på att individanpassa cancerbehandling
– Idag botas den stora majoriteteten av alla cancerpatienter, men fortfarande blir många under- eller överbehandlade. Min forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt behandling, och rätt mängd behandling, till varje patient, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Bröstcancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar