Styrelse

Cancerföreningens nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 2019. Mandatperioden för styrelsen är tre år.

Styrelseordförande

Harriet Wallberg, professor
 • Rektor vid Karolinska Institutet
 • Huvudsekreterare för ämnesområdet för Medicin vid Vetenskapsrådet
 • Medlem i Karolinska Institutets Nobelförsamling
 • Invald 2022

Styrelseledamöter

Vice ordförande och sekreterare

Yvonne Brandberg, professor
 • Professor och leg psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
 • Invald 2013 som suppleant, 2017 som ordinarie ledamot

Ordinarie ledamöter

Jonas Bergh, professor
 • Professor i onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
 • Invald 2011
Lars Gatenbeck, medicine doktor
 • Medicine doktor från Karolinska Institutet
 • VD och styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB
 • Invald 2001
Rolf Lewensohn, professor
 • Invald 2020
Anna Martling, professor
 • Invald 2020
Johan Munck, f d justitieråd
 • Justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen
 • Utgivare av lagboken (Sveriges rikes lag)
 • Invald 2010
Birgitta Sander, professor
 • Professor, avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Karolinska Institutet, Huddinge
 • Invald 2013

Styrelsesuppleanter

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent
 • Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi
 • ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning
 • Invald 2017
Karin Ekström Smedby, professor
 • Specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet
 • Invald 2019
Pernilla Lagergren, professor
 • Forskare, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet
 • Invald 2019

Föreningens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör
 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. SEB
 • Flertal uppdrag som skattmästare, bl.a. Cancercentrum Karolinska
 • Utsågs till skattmästare 2010