Styrelse

Cancerföreningen i Stockholms nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 2023. Mandatperioden för styrelsen är tre år.

Styrelseordförande

Harriet Wallberg, professor

 • Professor i fysiologi vid Karolinska Institutet
 • Tidigare rektor vid Karolinska Institutet
 • Tidigare huvudsekreterare för ämnesområdet för Medicin vid Vetenskapsrådet
 • Medlem i Karolinska Institutets Nobelförsamling
 • Invald 2022

Styrelseledamöter

Vice ordförande och sekreterare

Yvonne Brandberg, professor

 • Professor och leg. psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
 • Invald 2013 som suppleant, 2017 som ordinarie ledamot

Ordinarie ledamöter

Jonas Bergh, professor

 • Professor i onkologi vid Karolinska Institutet
 • Temaprefekt för Cancertemat, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ordförande Cancer Research KI
 • Överläkare vid Bröstcentrum, Karolinska
 • Styrelsemedlem Karolinska Comprehensive Cancer Center resp. Cancer Core Europe
 • Gästprofessor Oxfords universitet 
 • Tidigare medlem i Nobelförsamlingen
 • Invald 2011

Lars Gatenbeck, medicine doktor

 • Medicine doktor från Karolinska Institutet
 • VD och styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB
 • Invald 2001

Klas Kärre, professor

 • Professor i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet
 • Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien
 • Invald 2023

Rolf Lewensohn, professor

 • Professor vid Karolinska Institutet
 • Överläkare vid Onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Invald 2020

Anna Martling, professor

 • Professor i kirurgi vid Karolinska Institutet
 • Överläkare och kolorektalkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ordförande för Task Force precisionsmedicin, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, SciLifeLab och Region Stockholm
 • Invald 2020

Birgitta Sander, professor

 • Professor, avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Karolinska Institutet, Huddinge
 • Invald 2013

Olle Stenman, f d justitieråd

 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
 • Regeringsråd i Regeringsrätten
 • Invald 2023

Styrelsesuppleanter

Svetlana Bajalica Lagercrantz, professor

 • Professor i cancergenetik och ärftlig cancer, Karolinska Institutet
 • Överläkare i klinisk genetik och onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ordförande för Nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn)
 • Processledare för Ärftlig cancer, Regionalt Cancer Centrum (RCC)
 • Invald 2017

Karin Ekström Smedby, professor

 • Specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet
 • Invald 2019

Pernilla Lagergren, professor

 • Leg. sjuksköterska
 • Forskare, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet
 • Invald 2019

Föreningens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. SEB
 • Flertal uppdrag som skattmästare, bl.a. Cancercentrum Karolinska
 • Utsågs till skattmästare 2010