Lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Sjukdomen orsakas oftast av rökning.

Förändrade rökvanor har gjort att sjukdomen de senaste decennierna har minskat bland män och ökat bland kvinnor. I dag får nästan lika många kvinnor som män lungcancer. De flesta som får sjukdomen är omkring 70 år.

Lungcancer är en allvarlig sjukdom, men chansen att överleva och att behålla livskvaliteten under perioden man är sjuk, är större i dag än tidigare.

Cancerforskningen har betytt allt
För snart tre år sedan fick Ragnhild Franzén diagnosen spridd lungcancer. Det blev början på en resa som gått från oklarheter, chock och förtvivlan till hopp och framtidstro.

Vi fortsätter tills den sista cancercellen slagits ut
Cancerforskning är ett hårt jobb som tar tid och det är sällan man gör revolutionerande fynd. En viktig drivkraft är då att lyfta blicken och tänka på vilken nytta arbetet kan leda till för patienterna, säger Lukas Orre, cancerforskare vid Karolinska Institutet.

Varje ny pusselbit mot cancer spelar roll
Jag tror inte att det går att hitta en universalbehandling mot cancer, men varje ny pusselbit spelar roll och tar en liten tårtbit av alla patienters tumörer, säger Kristina Viktorsson, forskare vid Institutionen för Onkologi /Patologi, Karolinska Institutet.

Det finns ett stort behov av nya behandlingar
– Genom att kombinera forskning och klinik kan jag hämta frågeställningar från båda världar och försöka översätta dem från patient till laboratorium och vice versa. Just vid lungcancer är behovet av nya behandlingar väldigt stort, säger Simon Ekman, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet.

Söker orsak till lungcancer
– Jag hade varit en sämre kliniker utan forskningsförståelsen och en sämre forskare om jag inte hade forskat kring mina egna patienter, säger Maria Planck, specialistläkare på lungkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och docent i onkologi vid Lunds universitet.

Klinik och forskning korsbefruktar varandra
– De problem som finns i kliniken kan vi ta vidare till forskningen och sedan tillbaka. Så det här är inte bara translationell forskning utan en båge där de båda områdena korsbefruktar varandra, säger Katalin Dobra, överläkare och universitetslektor i molekylär patologi vid Karolinska Institutet Huddinge.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Lungcancer
1177.se Vårdguiden – Lungsäckscancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar