Placeringsreglemente

Här hittar du styrinstrumentet för förvaltningen av Jubileumsfondens tillgångar