Placeringsreglemente

Här hittar du styrinstrumentet för förvaltningen av Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds tillgångar.