Forskningsnämnd

Forskningsnämnden granskar och bedömer anslagsärenden gemensamt med Cancerföreningen i Stockholms forskningsnämnd.

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, professor och överläkare, urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ordförande för nämnden

V. Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge, Cambridge

Ledamöter

Göran Jönsson, professor, onkologi, Lunds universitet

Mef Nilbert, professor, onkologi, Lunds universitet

Ingela Turesson, professor, medicinsk radiobiologi, Uppsala universitet