Tidrapport

Denna blankett ska användas för att rapportera in nedlagd arbetstid. Tidrapporten ska vara kansliet tillhanda senast den 10:e i utbetalningsmånaden.

Kom ihåg att även skicka in det anställningsavtal som innefattar den rapporterade perioden, om detta inte redan har gjorts.

Blankett Tidrapport

Länk till blankett för anställningsavtal