Tidrapport

Denna blankett ska användas för att rapportera in nedlagd arbetstid.

Tidrapporten ska tillsammans med Anställningsavtal, som innefattar den rapporterade perioden, vara kansliet tillhanda senast den 10:e i utbetalningsmånaden.

Blankett – Tidrapport