Blanketter

Via nedanstående länkar kommer du vidare till sidor med respektive blankett och tillhörande information

Blanketterna kan öppnas och fyllas i direkt på webben och därefter skrivas ut.

Anställningsavtal
Blanketten används som underlag för utbetalning av lön.

Försäkran i samband med sjukdom
Med blanketten Försäkran i samband med sjukdom anmäler du sjukfrånvaro.

Ledighetsansökan
Med blanketten Ledighetsansökan ansöker du om ledighet.

Milersättning
Blanketten använder du som anställd när du söker milersättning.

Tidrapport
Med blanketten Tidrapport rapporterar du nedlagd arbetstid.

Utlägg
Utläggsblanketter för betalningar till svenska respektive utländska bankkonton.