Personal

Information till anställda

Via den här sidan kommer du som är anställd vidare till följande:

Personalhandbok

Blanketter

Stipendium för PostDoc

Ekonomi/fakturor

Har du frågor rörande din anställning eller allmänna personalfrågor kontakta oss via personal@rahfo.se så hjälper vi dig.