Information till anställda och anslagstagare

 

Personalhandbok

Pensionspolicy

Blanketter

Stipendium för PostDoc

Ekonomi/fakturor

Har du frågor rörande din anställning eller allmänna personalfrågor kontakta oss via personal@rahfo.se så hjälper vi dig.