Söker orsak till lungcancer

– Jag hade varit en sämre kliniker utan forskningsförståelsen och en sämre forskare om jag inte hade forskat kring mina egna patienter, säger Maria Planck.

Lungcancer är en vanlig tumörsjukdom med dålig prognos. Även om stora forskningsframsteg har gjorts under senare år är det fortfarande den cancerform som skördar fl est liv. Swedish Molecular-biological Initiative against Lung cancer, är ett nationellt projekt som leds av Maria Planck, specialistläkare på lungkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och docent i onkologi vid Lunds universitet, och har skapats för att öka kunskapen om hur egenskaper i lungcancertumörer kan användas till att förbättra diagnostik och behandling.

– Den första studien inom SMIL fokuserar på lungcancer hos just aldrig-rökare. Vi har genom lungcancerregistret identifierat alla personer som är opererade för lungcancer mellan 2005 och 2014 och som uppgett att de aldrig har varit rökare. Vi ska nu försöka hitta vilka mutationer som finns i denna grupps tumörceller.

Identifiera mekanism

Så här långt är det mycket som tyder på att aldrig-rökarnas tumörer, inom den vanligaste formen av lungcancer, har en skild biologi.

–Det har visat sig att dessa tumörer utgör en grupp för sig, tillsammans med hälften av rökarnas tumörer, vilket är mycket intressant. Det skulle kunna återspegla att det finns en särskild mekanism som ligger bakom sjukdomen hos aldrig-rökarna och att en del av rökarna kanske skulle ha fått lungcancer även om de aldrig hade rökt, förklarar Maria Planck.

Nästa stora utmaning blir att identifiera själva mekanismen.

– I förlängningen leder vårt arbete till ökad kunskap om vad, förutom rökning, som orsakar lungcancer. På sikt kan den kunskapen komma att leda fram till bättre diagnostik och behandling samt till förebyggande åtgärder.

Text: Anette Bodinger, Tematidning 2016