Stipendium

Sedan 2013 delar Radiumhemmets Forskningsfonder ut stipendier till PostDoc-studenter inom ramen för beviljade forskningsanslag. Stipendier får ges till svenska personer som har ett doktorsbevis om examen och till utländska personer som har ett doktorsbevis om examen eller motsvarande.

Stipendium för bedrivande av PostDoc-studier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputationen/motsvarande.

Riktlinjer för Stipendium (reviderade 2022-05-01)