Skattereduktion för gåvor

När du bidrar till patientnära cancerforskning via oss kan du få skattereduktion på upp till 3000 kronor per år.

Våra fonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, är godkända som gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du kan vara berättigad skattereduktion för de gåvor som du ger till oss.

Hur gör jag?

För att få skattereduktion måste den enskilda gåvan vara minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2000 kronor på ett år, till Radiumhemmets Forskningsfonder och/eller andra organisationer som Skatteverket godkänt som gåvomottagare. Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan och som högst 3 000 kronor per år. Det högsta beloppet som ger skattereduktion är 12 000 kronor.

Om du har angett ditt personnummer till oss och skänkt 200 kronor eller mer skickar vi en kontrolluppgift till dig och Skatteverket, och beloppet kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration. 

Om du vill att vi registrerar ditt personnummer, kontakta oss gärna på 08-545 425 50 eller info@rahfo.se.

Mer information om skattereduktion på Skatteverkets webbplats