Skattereduktion för gåvor

Som gåvogivare till oss kan du ha rätt till skattereduktion på upp till 3 000 kronor per år.

Våra fonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, är godkända gåvomottagare hos Skatteverket. Det innebär att du kan vara berättigad skattereduktion för gåvor till oss.

Villkor för skattereduktion

Följande förutsättningar behöver vara uppfyllda för att få skattereduktion:

  • Den enskilda gåvan är minst 200 kronor.
  • Det totala gåvobeloppet för året är minst 2 000 kronor, till våra fonder och/eller andra godkända gåvomottagare.
  • Du har fyllt 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan.
  • Du har meddelat ditt personnummer till gåvomottagaren/gåvomottagarna.

Skattereduktionen är 25 procent av den totala årsgåvan och som högst 3 000 kronor per år. Det högsta beloppet som ger skattereduktion är 12 000 kronor.

På Skatteverkets webbplats hittar du fullständiga villkor för skattereduktion

Meddela oss personnummer

För att kunna få skattereduktion för gåvor till oss behöver du meddela oss ditt personnummer.

Om du har gett en eller flera gåvor om minst 200 kronor kommer vi att skicka en kontrolluppgift till dig och Skatteverket efter årets slut. Beloppet kommer att ligga till grund för det underlag som blir förtryckt i din inkomstdeklaration.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-545 425 50
E-post: INFO@RAHFO.SE

Telefonsamtal besvaras helgfria vardagar klockan 9–16.