Ge en minnesgåva

En gåva fylld av värme och omtanke

Din gåva används till cancerforskning som gör direkt nytta för patienterna genom tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling.

Minnesgåvan hanteras så snart beställningen kommer in och ett minnesblad skickas sedan till begravningsbyrån eller en närstående. Leveransen kan ta upp till fem arbetsdagar.

Summan på gåvan uppges inte på minnesbladet.

Uppgifter för minnesgåva

Välj minnesblad

Minnesbladet skickas till

Ange en anhörig eller begravningsbyrå

Inbetalare

Belopp

Betalsätt

På Radiumhemmets Forskningsfonder värnar vi om din personliga integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer i vår integritetspolicy.

ANDRA SÄTT ATT GE

Bankgiro

Du kan även ge minnesgåvan via ett av våra fonders bankgironummer.

Uppge namnet på den du hedrar och en eventuell hälsning samt adressen till begravningsbyrån eller en närstående.

900-6909 Cancerföreningen i Stockholm
900-8806 Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Telefon

Du kan också beställa minnesgåvan genom att ringa oss på telefonnummer 08-545 425 50.