Skänk aktieutdelning skattefritt

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt blir 1 000 kronor som kan rädda liv

Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du bidra till något viktigt genom att skattefritt skänka din aktieutdelning till Radiumhemmets Forskningsfonder. När du skänker din aktieutdelning bidrar du till livsviktig cancerforskning – samtidigt som gåvans värde stiger med 43 %. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt blir 1 000 kronor som kan rädda liv.

Så här går det till

I början på året offentliggör börsbolagen vad de planerar att ge i aktieutdelning. Vill du skänka din aktieutdelning till Radiumhemmets Forskningsfonder ändrar du mottagare av din utdelning under mars. Det gör du enklast genom att följa nedanstående beskrivning.

Skänk din aktieutdelning som privatperson

  1. Skriv ut och fyll i blanketten Anmälan om rättighetshavare.
  2. Ge den ifyllda blanketten till din bank eller fondkommissionär.
  3. Se till att blanketten hanteras av banken eller fondkommissionären senast en vecka före det aktuella aktiebolagets bolagsstämma.

Det tar cirka fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din aktieutdelning. Du som är depåkund kan skänka din utdelning direkt via Avanza eller Nordnet.

Alla som äger aktier på bolagsstämman får utdelning under april eller maj. Några dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett VP-konto får vi besked från VPC om att du har skänkt en gåva. Om dina aktier finns i en depå rekommenderar vi att du kontaktar din bank om du är osäker.

När det är dags att deklarera kommer din bank att upplysa Skatteverket om din gåva. Vi rekommenderar att du uppger att du skänkt din aktieutdelning under ”särskilda upplysningar” på deklarationsblanketten.

Skänk din aktieutdelning från fåmansbolag

Även fåmansbolag har rätt att skänka hela eller delar av utdelningen till Radiumhemmets Forskningsfonder skattefritt. Bolagets styrelse behöver före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Efter stämman men innan utdelningen betalas ut kan du överlåta utdelningskupongen.

Här kan du ladda ner mallar:

Kontakta gärna din bank för att upprätta ett gåvobrev till förmån för Radiumhemmets Forskningsfonder.