Ny professur i onkologisk kirurgi

Idag tillträder Olof Akre som professor i onkologisk kirurgi vid Karolinska Institutet.

Olof Akre är överläkare och verksamhetschef för Centrum för Kliniska Cancerstudier vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Professuren som han nu tillträder har initierats av Radiumhemmets Forskningsfonder i syfte att stärka den patientnära cancerforskningen.

– Den som har en professorstjänst med stöd från oss får femtio procent av sin lön från Region Stockholm, den andra halvan finansieras av fonderna gemensamt med Karolinska Institutet, berättar Yvonne Brandberg, vice ordförande i en av de två fonder som utgör Radiumhemmets Forskningsfonder. Det fina är att tjänsten inte är tidsbegränsad vilket bäddar för en långsiktig klinisk forskning. Vi ser professorstjänsterna som ett viktigt komplement till anslag för specifika forskningsprojekt.

Sammanlagt inrättar Radiumhemmets Forskningsfonder fem nya professurer i samarbete med Karolinska Institutet.

Tre av dem är tillsatta sedan tidigare:

Ytterligare en professur i tumörpatologi är under rekrytering.