Nytt läkemedel mot spridd prostatacancer

Sten Nilsson, professor vid Radiumhemmet och Karolinska Institutet har tillsammans med norska kollegor lyckats med det som många forskare drömmer om: att ta en idé fram till ett färdigt läkemedel.

Sten%20Nilsson– Fiffiga idéer fungerar inte alltid i verkligheten. Den här gången stämde teori och praktik överens, till nytta för cancerpatienter över hela världen, säger Sten Nilsson.

Det nya läkemedlet bygger på det radioaktiva ämnet Radium 223 och bromsar sjukdomsutvecklingen vid avancerad prostatacancer. Substansens resa från laboratoriebänk till apotekshylla började för 15 år sedan. De norska forskarna Roy Larsen och Öyvind Bruland hade tagit fram Radium 223 och kontaktade Sten Nilsson på Radiumhemmet i Solna med en förfrågan om samarbete.
Resten är vad som brukar kallas för historia.

Eftersom Radium 223 aldrig tidigare getts till människa fick man börja från grunden.

– Det krävs stora resurser för att driva ett projekt av detta slag. Här har vi haft stort stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder. Huvudprövarcentrum fanns på Radiumhemmet i Stockholm och vi tog även hjälp av sjukhusen i Eskilstuna och Tromsö samt av Radiumhospitalet i Oslo för att skynda på utvecklingen.

Den första studien slog mycket väl ut, substansen kunde ges till patienter utan några egentliga bieffekter. Många patienter upplevde även att de ganska snart fick mindre ont. Nästa studie verifierade resultaten från den första.

– Vi kunde också konstatera att patienterna som fick deras substans levde längre jämfört med de som behandlades med icke-aktiv substans. Med de resultaten i ryggen bestämde vi oss för att försöka gå hela vägen med Radium 223.

Två spår

För att kunna gå vidare med en global fas 3-studie krävdes stöd från industrin. Ett norskt Biotechbolag bildades redan på tidigt stadium och därefter gick ett läkemedelsföretag in och tog över alla kostnader.
Utvecklingen fortsatte sedan i två spår, ett akademiskt och ett kommersiellt.

– Jag och min grupp har varit med om att driva fortsatt akademisk utveckling medan företaget tagit hand om det kommersiella och bekostat de kliniska studierna.

Sedan några månader tillbaka är Radium 223 ett läkemedel som godkänts i 37 länder. Många tror kanske att Sten Nilsson blivit rik på kuppen, men icke.

–  Jag har inte en enda aktie i företaget. Om man är huvudprövare för en studie med ett helt nytt preparat ska man inte vara bunden till det i ekonomisk aspekt. Det har varit en fantastisk resa, från början trodde jag att Radium 223 kanske kunde ha en bra smärtlindrande effekt. Att det skulle bli ett läkemedel som både bromsar sjukdomen och förlänger överlevnaden har överträffat mina förväntningar, säger Sten Nilsson.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Tematidning 2014