Vill ge patienterna en lättare resa genom sjukdomen

– Målet är att hitta markörer som gör att vi på individnivå kan välja rätt behandling till rätt patient. På så vis kan vi även minska risken för biverkningar och ge patienterna en lättare resa genom sin sjukdom, säger Alexios Matikas, bitr. överläkare vid Tema Cancer och docent vid KI.

Alexios Matikas forskning är inriktad på bröstcancer. Tillsammans med forskarkollegor* från en rad olika vetenskapliga discipliner arbetar han med att utveckla kliniskt användbara markörer. Siktet är inställt på att kunna välja ut rätt behandling för rätt patient, en individualiserad behandling som ska ge både bättre effekt och färre biverkningar.

– Forskningen är en kombination av laboratorie- och kliniska studier där vi letar efter nya prognostiska och prediktiva markörer som kan tala om för oss vilka patienter vi kan ge en mildare behandling utan att resultatet försämras.

Tidigare studier har visat att immunmikromiljön som omger en bröstcancertumör är både prognostisk och prediktiv. Kvinnor som har en starkare immunrepsons har nämligen visat sig svara bättre på tillgängliga terapier.

– I vårt projekt, som bygger på den svenska studien PREDIX HER2 som gjordes av Thomas Hatschek och vars resultat publicerades 2021, försöker vi utnyttja denna kunskap för att identifiera en grupp patienter som sannolikt kan behandlas lika framgångsrikt med en mycket mildare behandling och ändå ha samma goda prognos, förklarar Alexios Matikas.

Lättare resa

I första steget är det kvinnor med HER2-positiv bröstcancer, motsvarande cirka 15 – 20 procent av alla bröstcancerpatienter, som ska kunna behandlas med kemoterapifri behandling innan de opereras. En behandlingsåtgärd som kommer att ge dem en biverkningsmässigt lättare resa genom sin sjukdom.

– Förhoppningsvis kan vi starta vår kliniska studie inom kort. I den bästa av världar kommer den att ge svar på vilka patienter som kan ges en mildare behandling. Om vi lyckas uppnå vårt mål med studien kommer fler patienter att ha ett långt liv med god livskvalitet efter genomgången sjukdom.

* Alexios Matikas samarbetar inom ramen för forskningsprojektet med docent Thomas Hatchek, professor Jonas Bergh, docent Theo Foukakis samt doktor Ioannis Zerdes.

Text: Anette Bodinger Larsson. Foto: Gustav Anestam.