Radiumhemmets Forskningsfonder

Utlysning av forskningsmånader för kliniskt verksamma doktorander

Radiumhemmets Forskningsfonder har beslutat att för tredje året i rad utlysa ett antal forskningsmånader för doktorander vid Karolinska Institutet, som är kliniskt verksamma inom cancerområdet i Region Stockholm.

Medel kan sökas från och med registrering som doktorand till disputation, maximalt för tre månader per år under högst tre år.

Även du som tidigare har fått beviljat stöd kan söka på nytt.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2023.

MER INFORMATION SAMT ANSÖKNINGSBLANKETT