Behörighet och anvisningar

Stödet avser lönemedel för två till tre månader per år i upp till tre år fram till disputation.

Utlysningens syfte är att möjliggöra för doktorander inom cancerområdet att genomföra sina doktorandprojekt genom att finansiera forskningstid. Medlen utlyses som lönemedel för kliniskt verksamma doktorander. Medel kan sökas från och med registrering som doktorand till disputation.

Sökandeprofil

  • Sökande ska vara kliniskt verksam, minst 50% (ej specificerad yrkeskategori) inom cancerområdet i Region Stockholm
  • Sökande ska vara registrerad doktorand vid Karolinska Institutet
  • Sökande ska vara anställd eller anknuten till någon av Karolinska Institutets institutioner.

Bedömningen baseras främst på doktorandens egen motivering för forskningstid och den vetenskapliga nivån på doktorandprojektet.

Ansökningshandlingar

Ansökningsblankett

Forskningsprogram (max 4 sidor) inklusive redovisning av etiska tillstånd och referenslista

CV (max 2 sidor) enligt mall

Intyg från huvudhandledare

Frågor om utlysningen besvaras av:
Anders Ullén anders.ullen@ki.se
Yvonne Brandberg yvonne.brandberg@ki.se

Ansökan skickas elektroniskt till ansokan@rahfo.se senast den 24 januari 2021.