Forskarmånader för kliniskt verksamma doktorander inom cancerområdet

Här hittar du 2023 års utlysning av forskningsmånader, med sista ansökningsdag den 31 januari 2024.

Behörighet och anvisningar

Stödet avser lönemedel fram till disputation från 2024-06-01 fram till 2027-12-31.

Utlysningens syfte är att möjliggöra för doktorander inom cancerområdet att genomföra sina doktorandprojekt, genom finansiering av forskningstid. Medlen utlyses som lönemedel för kliniskt verksamma doktorander. Medel kan sökas från och med registrering som doktorand fram till disputation, maximalt för tre månader/år under högst tre år.

Sökande som tidigare har fått beviljat stöd kan söka på nytt.

Sökandeprofil

  • Sökande ska vara kliniskt verksam, minst 50 % (ej specificerad yrkeskategori) inom cancerområdet i Region Stockholm.
  • Sökande ska vara registrerad doktorand vid Karolinska Institutet.
  • Sökande ska vara anställd eller anknuten till någon av Karolinska Institutets institutioner.

Bedömningen baseras på doktorandens egen motivering för forskningstid, meritering och den vetenskapliga nivån på doktorandprojektet.

Ansökningshandlingar

  • Ansökningsblankett
  • Forskningsprogram (max 4 sidor) inklusive redovisning av etiska tillstånd och referenslista
  • CV (max 2 sidor) enligt denna CV-mall
  • Intyg från huvudhandledare

Ansökan skickas elektroniskt till ansokan@rahfo.se senast den 31 januari 2024.

Frågor om utlysningen

Eventuella frågor om utlysningen besvaras av:

Anders Ullén, anders.ullen@ki.se
Yvonne Brandberg, yvonne.brandberg@ki.se