Radiumhemmets Forskningsfonder

Utlysning av forskningsmånader för kliniskt verksamma doktorander

Radiumhemmets Forskningsfonder har beslutat utlysa ett antal forskningsmånader för doktorander vid Karolinska Institutet som är kliniskt verksamma inom cancerområdet i Region Stockholm

Sista ansökningsdag är 30 januari 2022.

Mer information samt ansökningsblankett

Information om denna utlysning lämnas av:
Yvonne Brandberg, yvonne.brandberg@ki.se 
Anders Ullén, anders.ullen@ki.se