Radiumhemmets Forskningsfonder

Utlysning av forskningsmånader för kliniskt verksamma doktorander

Radiumhemmets Forskningsfonder har beslutat utlysa ett antal forskningsmånader för doktorander vid Karolinska Institutet som är kliniskt verksamma inom cancerområdet i Region Stockholm.

Sista ansökningsdag är 24 januari 2021

Mer information samt ansökningsblankett hittar du här

Information om denna utlysning lämnas av:
Yvonne Brandberg yvonne.brandberg@ki.se 
Anders Ullén anders.ullen@ki.se