Uppskattat föredrag av professor Lundqvist

"Immunterapi mot cancer" var temat när professor Andreas Lundqvist höll föredrag för Cancerföreningen i Stockholms* medlemmar.

Andreas Lundqvist och hans forskargrupp studerar vilken roll immunförsvaret har i förhållande till cancer och framför allt hur immunförsvaret kan stimuleras för att bekämpa cancer.

Kvällen den 5 oktober var Cancerföreningen i Stockholms medlemmar inbjudna att ta del av det spännande forskningsområdet med allt från en historisk tillbakablick till nedslag i aktuella forskningsprojekt. Föredraget följdes av frågor och intressanta diskussioner bland de 30-talet medlemmar som närvarade. Kvällen avslutades med mingel.

Andreas Lundqvist tillträdde som professor i onkologisk immunterapi tidigare i år. Hans professorstjänst är en av fem professurer som Radiumhemmets Forskningsfonder har initierat och nu finansierar gemensamt med Karolinska Institutet.

Läs mer om Andreas Lundqvist och hans forskning

* Cancerföreningen i Stockholm är en av de två cancerfonder som utgör Radiumhemmets Forskningsfonder.