Radiumhemmets Forskningsfonder

Två ytterligare professurer tillsatta

Av de fem professurer som Radiumhemmets Forskningsfonder har tagit initiativ till att gemensamt med Karolinska Institutet finansiera är nu sammanlagt tre tillsatta. 

Den 1 januari 2023 tillträddes professuren i onkologi av Simon Ekman, som vid sidan av forskningen också är överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Den 1 februari 2023 tillträddes professuren i onkologisk immunterapi av Andreas Lundqvist.

En av professurerna i tumörpatologi har sedan tidigare tillsatts med Johan Hartman och de två professurer som nu kvarstår att inrätta är en i onkologisk kirurgi och ytterligare en i tumörpatologi.