Pris för förbättrad cancerdiagnostik

En av professorerna vars tjänst finansieras med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder har tilldelats Priset för innovation och nyttiggörande av Karolinska Institutet.

År 2023 tilldelas priset professor Johan Hartman och docent Mattias Rantalainen för att de genom innovativ forskning och inspirerande arbetsmetoder bidrar till förbättrad cancerdiagnostik. Läs motiveringen till priset nedan.

Tillsammans med Karolinska Institutet finansierar Radiumhemmets Forskningsfonder den professur i tumörpatologi som Johan Hartman innehar.

– Sammanlagt har vi tagit initiativ till att inrätta fem nya professurer vid Karolinska Institutet med finansiellt stöd från fonderna, berättar Yvonne Brandberg, vice ordförande i en av de två fonder som utgör Radiumhemmets Forskningsfonder. Syftet är att stärka den kliniska cancerforskningen och bidra till resultat som kan komma patienter till nytta inom en relativt snar framtid.

Hittills har tre av professurerna tillsatts.

– Samtliga är etablerade forskare med forskargrupper som kan uträtta mycket viktig forskning. Priset som Johan Hartman nu tagit emot är en väldigt fin bekräftelse på det.

Läs artikel om Hartmans forskning

Prismotivering

Karolinska Institutets motivering för priset lyder:

”Johan Hartman och Mattias Rantalainen har under lång tid bedrivit innovativ forskning inom tumörpatologi, maskininlärning och statistisk modellering, med gemensamt fokus på att förbättra cancerdiagnostiken. De har lyckats utveckla och kommersialisera en metod för analys med artificiell intelligens av mikroskopibilder, som nu används inom sjukvården för att göra en robust bedömning av risken för återfall i cancer efter operation. Produkten har en stor potential för att även kunna användas i precisionsdiagnostik för andra patientgrupper.

Hartman och Rantalainen fortsätter att på ett föredömligt och inspirerande sätt kombinera akademisk forskning och entreprenörskap och uppfyller samtliga kriterier för mottagande av Priset för innovation och nyttiggörande.”

Karolinska Institutets artikel om priset 2023