Installation av professorer

Simon Ekman och Andreas Lundqvist är nu officiellt installerade professorer vid Karolinska Institutet. Deras professurer i onkologi respektive onkologisk immunterapi inrättades tidigare i år på Radiumhemmets Forskningsfonders initiativ.

Ekman och Lundqvist var två av de sjutton nya professorer som installerades den 12 oktober under KI:s installationshögtid 2023

Deras professorstjänster är en del av Radiumhemmets Forskningsfonders satsning att gemensamt med Karolinska Institutet inrätta och finansiera sammanlagt fem nya professurer.

Den första professuren, i tumörpatologi, tillsattes 2021. Innehavare är Johan Hartman som under installationskvällen tilldelades pris för förbättrad cancerdiagnostik

De två kvarstående professurerna är under rekrytering, varav en i onkologisk kirurgi och ytterligare en i tumörpatologi.