alt=""

Elva kliniska doktorander har beviljats stöd för forskningstid

Intresset var stort och kvaliteten på ansökningarna hög när Radiumhemmets Forskningsfonder återigen utlyste anslag för forskningsmånader till kliniska doktorander.

Syftet med forskningsmånaderna är att ge doktorander som arbetar kliniskt inom cancerområdet större möjlighet att genomföra sina doktorandprojekt, genom finansiering av forskningstid. Satsningen syftar även till att främja den patientnära cancerforskningen på längre sikt, genom stöd till doktorander som är i olika fas i sin forskarutbildning.

De elva doktorander som 2023 har beviljats anslag för forskningsmånader är:

 • Ellen Backlund, ST-läkare, för projektet ”Radiotherapy in the Era of Modern Systemic Melanoma Treatments”

 • Ruth Baumgartner, ST-läkare onkologi, för projektet ”Clinical and tumour biological aspects of patients undergoing hepatectomy for primary and secondary liver tumours”

 • Caroline Boman, specialistläkare, för projektet ”Studies on novel biomarkers in breast cancer and their evolution under systemic therapy and during metastatic progression”

 • Hannah Björn Andtback, specialistläkare onkologi, för projektet ”The search of prognostic and predictive biomarkers in patients with Merkel Cell Carcinoma”

 • Ivan Ernudd, specialistläkare kirurgi, för projektet “Improved survival and follow-up after curative treatment of gastric cancer”

 • Malin Ljunggren, ST-läkare i kirurgi, för projektet ”Metastatic colorectal cancer -Identifying the patients that receive and benefit from treatment with curative intent”

 • Mehrnoosh Shahrivar, biträdande överläkare, för projektet ”Aspirin use, genetic profile, and prognosis in patients with colorectal cancer”

 • Helena Sundström, biträdande överläkare, för projektet ”Uterine Cervical Carcinoma – Impact of MRI, PET/CT and PET/MRI on clinical management and outcome”

 • Anna Tranberg, ST-läkare, för projektet ”Clinical and molecular aspects of germline predisposition to myeloid neoplasms”

 • Kristina Weibring, specialistläkare onkologi, för projektet ”Fertility concerns and fertility preservation in young men with cancer”

 • Ioanna Xagoraris, ST-läkare, för projektet ”The role of the SAMHD1 / cGAS-STING anti-tumor response mechanisms in lymphomas”.

Läs om utlysningen av forskningsmånader