Frågor

Walldenströms

Hej! Jag har en syster som fått diagnosen Walldenströms. Jag testade mig genast och även min bror gjorde det. Vi hade det inte enligt testen. Men jag är orolig. Hur ofta bör man testa sig?

Svar

Mb Waldenström är en ovanlig sjukdom. Vad beträffar ärftlighet så är de flesta fall är sporadiska men det finns enstaka anhopningar av sjukdomen beskriven i ett fåtal familjer.

I de de flesta fall när man undersökt och följt utvecklingen hos barn till personer med Mb Waldenström i många år så tycks endast ett fåtal ha utvecklat sjukdomen. Medelålder vid diagnos är oftast ca 70 år och sjukdomen är vanligare hos män.

Vi kan inte svara direkt på din fråga eftersom det beror på flera faktorer. Tala med din husläkare om och när ni lämpligen ska kontrollera er igen.