Frågor

Waldenströms sjukdom komponent M

Vilka symtom vid denna sjukdom?

Svar

Symtom kan vara trötthet,yrsel.
Risk för blödning och blodproppar. Nedsatt syn pga sämre blodcirkulation i ögonbotten. Även Raynaudsfenomen kan förekomma(episodiska attacker av vita och kalla fingrar)