Frågor

Waldenströms sjukdom.

Hur hög ska M-komponenten vara för att den ska behandlas? När blir det aktuellt med att överväga en stamcellstransplantation och vid vilken ålder på patienten avgör att man kan få en stamcellstransplantation ( jag menar när är man för gammal)?

Svar

Det går inte att besvara din fråga med någon exakthet. Man gör en individuell bedömning när det gäller val av behandling etc. Den bedömning grundar sig inte enbart på M-komponenten utan M-komponenten är en faktor av flera som man följer för att bedöma när man ska behandla. Stamcellstransplantation är en krävande behandling som kräver att bl a hjärta och lungor klarar av behandlingen. Inte bara kronologisk ålder är avgörande. Personen måste bedömas klara av behandlingen utan livshotande komplikationer. Man brukar ange en ålder under 65 år.