Frågor

Viktminskning efter operation av tjocktarmscancer

Vad är vanligaste orsakerna till att viktminskning (med ev uttorkning) börjar och fortsätter efter operation av tjocktarmscancertumör och borttagande av flera dm tarm?
Och hur ska sådan viktminskning motverkas?

Svar

Forskning har visat att cirka 30% av patienter med tarmcancer har minskat sitt näringsintag och minskat i vikt före operationen, beroende på nedsatt aptit, illamående, diarre – förstoppning.
Om patienten är svårt undernärd före operationen, kan man behöva ge näringsdropp i några dagar, men i de allra flesta fall behöver man ej detta.
Efter operationen rekommenderas fritt intag av föda utan restriktioner, samt näringsdrycker till undernärda patienter, eller till de patienter som inte kan uppnå sitt kaloribehov enbart med sjukhuskosten.
Det är bra att få kontakt med en dietist som kan göra en bedömning av ”näringstillståndet”.